Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czego boi się diabeł?

Póki jesteśmy w drodze, jesteśmy Kościołem walczącym. Musimy toczyć bój z własnymi słabościami i z naszym przeciwnikiem, Szatanem. Czego więc boi się nasz przeciwnik? - mówi w rozmowie z portalem PCh24.pl ks. Roman Kneblewski.