Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Symbolika krzyża św. Benedykta

http://i1.ytimg.com/vi/UQERQ38ni4k/mqdefault.jpgPoznaj symbolikę jednego z najbardziej skutecznych sakramentaliów do walki z szatanem, związanego ze św. Benedyktem.


Wygląd medalionu jest bardzo istotny, ponieważ to nie medalion jako taki jest egzorcyzmem ale słowa na nim zawarte.
Awers medalionu zawiera:
  • Wizerunek św. Benedykta ubranego w strój zakonny z kapturem.
  • Zakonnik trzyma w prawej ręce krzyż, a w lewej ręce – księgę.
  • Pod krzyżem znajduje się kielich z wypełzającym z niego wężem, a pod księgą – kruk kroczący obok bochenka chleba. Zarówno kruk jak i kielich z wężem symbolizują motywy z życia św. Benedykta.
  • Na obrzeżu medalionu widnieje napis ”Eius in obitu nostro praesentia muniamur” (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci).
  • Zaś przy postaci św. Benedykta umieszczony jest napis o treści ”Crux sancti patris Benedicti” (Krzyż świętego Ojca Benedykta).
Rewers medalionu zawiera:
  • Umiejscowiony po jego środku krzyż oraz litery: CSPB – umiejscowione na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzyża. Litery stanowią skrót od słów ”Crux Sancti Patris Benedicti” (Krzyż Świętego Ojca Benedykta).
  • Nad krzyżem znajduje się greckie imię Jezusa "IHS" (gr. IHΣΟΥϚ).
Istnieje również popularna wersja z napisem PAX (łac. pokój), lecz przez egzorcystów uważana jest za mniej ważny egzorcyzm. Medalion z nagłówkiem PAX zaczęto powielać, po 1880 r. Obchodzono wówczas jubileusz 1400 lat od narodzin św. Benedykta. Z tej okazji opat Mon­te Cassino polecił wybić medalik jubileuszowy. Po raz pierwszy na medalu zamiast monogramu IHS znalazło się słowo Pax czyli dewiza zakonu Benedyktyńskiego. Dowodem na błędne usadowienie PAX w miejscu IHS, jest łacińska modlitwa błogosławieństwa medalionu z Rytuału Rzymskiego, mówiąca o Imieniu które ma ochronić osobę noszącą medalion. Poza IHS na całym medalionie, nie ma innego imienia. Medalion z imieniem PAX warunkowo dopuszczony jest do użytku, lecz aby mieć pewność ważności egzorcyzmu zleca się noszenie pobłogosławionego według modlitwy z Rytuału Rzymskiego, medalionu z napisem IHS.
  • Na belce pionowej krzyża widnieją litery : CSSML oznaczające : ”Crux Sacra Sit Mihi Lux” (Krzyż święty niech mi będzie światłem), zaś na belce poprzecznej znajdują się litery NDSMD, oznaczające: ”Non Draco Sit Mihi Dux” (Diabeł -dosłownie: smok- niech nie będzie mi przewodnikiem).
  • Na obrzeżu medalionu od strony rewersu znajdują się na prawo litery VRSNSMV – SMQLIVB, skrót ten oznacza: ”Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas” (Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności - Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę).
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_%C5%9Bw._Benedykta
ŁASKI OTRZYMANE DZIĘKI MEDALOWI
Łaski duchowe i doczesne, otrzymane za pośrednictwem medalika św. Benedykta są niezliczone. Oczywiście nie ma tu mowy o jego roli jako talizmanu i nie można traktować medalika zabobonnie. Jest to zawsze działanie Bożego miłosierdzia, którego wzywamy z ufnością, poprzez zasługi św. Benedykta. Wiernym pragnącym otrzymać szczególną pomoc, zaleca się odmawianie modlitwy „Zdrowaś Maryjo…” i „Chwała Ojcu” oraz słowa modlitwy umieszczone na medaliku: „Niech Św. Krzyż będzie moim światłem a smok niech nie będzie mym panem. Odejdź szatanie i nie skłaniaj mnie nigdy do marności. Napój, który wlewasz jest zatruty, wypij sam swoją truciznę”. Medal musi być poświęcony przez benedyktyna lub kapłana, który otrzymał ten specjalny przywilej. Ktokolwiek nosi na sobie ten medal może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św., wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu).
Pobierz, wydrukuj, rozdaj: