Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Mały słownik pojęć liturgicznych


W liturgii Kościoła istnieje wiele niezrozumiałych zwrotów i pojęć odnoszących się do kultu Bożego. Wiele z nich kryje bogactwo treści, które niesie orędzie zbawienia. Warto zatem sięgnąć, choćby z samej ciekawości do znaczenia niektórych z nich. Wzrastajmy w wierze poprzez świadome uczestnictwo w liturgii kościoła.


Chrystus zmartwychwstan jest! [ARKA NOEGO]Wielka Sobota


Wielka Sobota. 📌
Dzień ciszy i oczekiwania
Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.