Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Modlitwa w czasach koronawirusa

Doświadczenie chrześcijańskie uczy nas i przypomina nam, że Pan Bóg nie opuszcza człowieka w chwilach trudnych. Uklęknijmy więc wszyscy do modlitwy i prośmy Dobrego Miłosiernego Boga o oddalenie epidemii koronawirusa.
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
O Maryjo,
Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,
trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,
wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz
aby tak jak w Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto
po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,
byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści
by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania.
Amen.
Pod Twoją obronę… 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

O najdoskonalszym sposobie oddawania Bogu czci - ks. Sławomir KostrzewaEucharystia nie może równać się z żadną modlitwą Kościoła. Podczas niej sam Bóg uobecnia się pośród nas. W czasie tej modlitwy bierze udział nie tylko kapłan i zgromadzenia ale jest obecne całe Niebo, wszystkie zastępy Aniołów.

Nasz brak wiary jest przeszkodą do przyjęcia łaski płynącej z Eucharystii. Gdyby ludzie szanowali Mszę Świętą, znaliby Jej zbawienną wartość dla człowieka, wówczas świat wyglądałby inaczej.

Nie ustawajmy w okazywaniu czci Bogu w Tajemnicy Miłości, którą jest Eucharystia!


Po co i jak przyjmować Komunię Świętą - ks. Sławomir Kostrzewa
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije trwa we Mnie a ja w Nim - mówi Pan Jezus. Kiedy przystępujemy z wiarą do Komunii Świętej przyjmujemy Jego samego. Otrzymujemy wtedy siłę do podjęcia czterech ważnych działań, które nie są możliwe bez łaski: do miłości, poświęcenia, przebaczenia i błogosławieństwa.

Komunia Święta daje nam nadzieję, dzięki której otrzymujemy nadzieję w naszym powołaniu. Miłśość zaś pozwala przyjać to co jest trudnem, to co jest cierpieniem. Świadomość bycia zjednoczonym z Chrystusem pozwala nam podążać drogą zbawienia aż ku niebu.

Warto zwrócić uwagę, że cała Msza Święta ma prowadzić do przyjęcia do Komunii Świętej. Szatan będzie robił wszystko by rozproszyć naszą uwagę, odwrócić od Jezusa. Będzie prowadzić do bezmyślnego przyjmowania Komunii Świętej. Dusze pobożne mają wynagradzać za tych, którzy źle

PRZYJMUJMY GODNIE KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ! 
Niech to będzie moment przynoszący owoce! 

Zewnętrzna forma mówi o tym co dzieje się w naszym wnętrzu. Należy zatem nie lekceważyć tego w jaki sposób przyjmujemy Eucharystię.