Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Partnerzy

Chętnie podejmujemy współpracę z innymi blogami, stronami czy portalami katolickimi.
Strony które podjęły taką współpracę znajdują się poniżej:


 sacramenti.info 
Zapraszamy do współpracy!

Materiały reklamowe dostępne są na naszej stronie.

Aby przejść do naszych bannerów należy kliknąć:
http://wzrostwiary.blogspot.com/p/materiay-reklamowe-naszego-bloga.html