Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Franciszek mówi


Znakiem obecności Boga w Kościele nie jest bynajmniej dobra organizacja czy świetne programowanie. Chodzi o „pokój i radość” (papież Franciszek)