Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Mocny dowód za celibatem [Film]

Celibat zawsze był w Kościele. To nie jest tak, że Kościół 1000 lat temu wprowadził celibat. Celibat był zawsze. Na czym polega jego istota? Na tym, że po przyjęciu święceń kapłańskich nie ma małżeństwa. Zawsze tak było. Przez 2000 lat ta zasada obowiązywała.

Kościół może święcić kawalerów i żonatych, ale z chwilą, kiedy ktoś przyjmuje święcenia kapłańskie, nie ma już miejsca na małżeństwo. Tak samo jest u prawosławnych...

Ks. Marek Dziewiecki przedstawia argumenty przemawiające za celibatem w Kościele Katolickim.