Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Pyszny goni za potęgą ziemskąPyszny goni za potęgą ziemską, natomiast ubogi w duchu szuka królestwa niebieskiego. (św. Augustyn)