Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Ignacy Antiocheński


Św. Ignacy Antiocheński, biskup, męczennik (+ ok. 107). Następca św. Piotra na biskupstwie w Antiochii
(Syria). W czasie prześladowania za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć. Wysłano go
do Rzymu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom. W drodze napisał siedem listów do gmin
chrześcijańskich Małej Azji, wyrażając w nich żarliwość wiary oraz głęboki pokój serca wobec czekają-
cego go męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła.  Św. Ignacy,
“Teoforos” - jak przedstawia się w pismach, zginął śmiercią męczeńską na arenie w Rzymie. Jego imię
wymieniane jest w Kanonie rzymskim.
W ikonografii św. Ignacy ukazywany jest w szatach biskupich rytu wschodniego lub jako młody biskup z
raną na piersi. Atrybutami są: lew u stóp, IHS na piersi Świętego.