Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014

okładka
Hasło tygodnia: Czyż Chrystus jest podzielony?
(1 Kor 1,1-17)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu do Koryntian 1,1-17. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Kanady.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
Dzień 1: Razem... jesteśmy powołani do świętości
Dzień 2: Razem... dziękujemy za Bożą łaskę w innych
Dzień 3: Razem... nie brak nam żadnego duchowego daru
Dzień 4: Razem... potwierdzamy, że Bóg jest wierny
Dzień 5: Razem... jesteśmy wezwani do współuczestnictwa
Dzień 6: Razem... poszukujemy porozumienia
Dzień 7: Razem... należymy do Chrystusa
Dzień 8: Razem... głosimy Ewangelię
Materiały
Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, tematy do refleksji, modlitwy, informacje o sytuacji ekumenicznej w Kanadzie.
Tekst broszury można pobrać tutaj