Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Świadectwo chrześcijańskiego męczennika z Nigerii, który cudem przeżył – za odmowę przejścia na islam strzelili mu prosto w twarz….

Habila Adamu z Nigerii cudem przeżył napaść islamistów.
Dzisiaj dzieli się przesłaniem o potędze Bożej miłości i przebaczenia, jakie znajdujemy w Chrystusie.