Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Myśli św. Antoniego z Padwy

Święty Antoni z Padwy posiadał dar głoszenia niezwykłych kazań. Poprzez swoją apologetykę nazywano go często młotem na heretyków. Przedstawiamy kilka cytatów z jego kazań, niech będą one drogowskazami na dzisiejsze dni.Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni od wszelkiej perturbacji.

Nie sądź i nie karć surowo człowieka błądzącego, ale łagodnie. Gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał głębiej, ale podnosił.

Rozum był wcześniej niż książki. Kto więc swój rozum wzbogaca doświadczeniem, ten czerpie z samego źródła mądrości.

Miłosierdzie wobec ubogich leczy trud skąpstwa i czyni duszę piękną.

Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca.

Są dwie rzeczy, które powinny  naprowadzić nas na pokorę: ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie.

W tym mglistym świecie święci jaśnieją niczym gwiazdy na firnamencie.

Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie.

Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze. Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął, a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił.

Człowiek ma tyle bożków, ile kultywuje nałogów.

Chwała niegodziwców im bardziej się wynosi, tym jest mniej stabilna.

Kto żyje w samotności, wolny jest od trzech niebezpiecznych rzeczy: od zbytniego mówienia, słuchania i patrzenia.

Nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on.

Bóg czasami nawiedza zabłąkaną duszę nakazem, czasami karą, a czasem cudem.