Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Duchowe Powstanie

Z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego bracia Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych zapraszają do wspólnej modlitwy różańcowej za Ojczyznę.
http://www.facebook.com/duchowe.powstanie