Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Timete DeumAlumn Stefan Wyszyński

To, co jest teraz, nie da się porównać z tym, co nas czeka... Wewnętrzna praca nad sobą podobna jest niekiedy do okrutnego skwaru spadającego na nasze głowy, który może nas porazić, wysuszyć, umęczyć i odebrać wszystkiekie siłby. Jednakże trudy te są niczym w porównaniu z przyszłą chwałą.

Timete Deum.
  1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza
  2. Czyń wiele, lecz bez gorączk, spokojnie.
  3. Pracuj systematycznie.
  4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłosci, to rzecz Boga.
  5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy: życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.
  6. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje.
  7. Módl się często wśród pracy – beze Mnie nic nie mozecie uczynić.
  8. Szanuj każdego, gdyz jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym sięsprzeciwia.
  9. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie.
  10. Miłosierdzie Boże na wieki wyspiewywał będę.
Sługa Bozy Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981)


Zapiski alumna Stefana z rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, które nosił w brewiarzu.