Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Franciszek mówi


Pan wskazuje nam drogę: nie jest to droga ubóstwa dla ubóstwa. Nie. To droga ubóstwa jako narzędzia, by to Bóg był Bogiem i jedynym Panem, a nie złoty bożek!