Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Zawierzenie całego świata Matce Bożej


13 października 2013 roku papież Franciszek dokona zawierzenia całego świata Matce Bożej. Stanie się to w Watykanie i specjalnie na ten cel z Fatimy zostanie sprowadzona figura Matki Bożej z kaplicy objawień. Dzień ten będzie 97 rocznicą ostatnich wizji Maryi przez Hiacyntę, Franciszka i Łucję, kiedy to otrzymali tajemnice mówiące m.in o czyśćcu, piekle, wezwaniu do nawrócenia i pokuty ale również i o zamachu na papieża (Jana Pawła II). Zachęcamy do udostępniania i przekazywania dalej tej informacji. Liczymy również na włączenie się duchowo w to dzieło w tym dniu wraz z papieżem Franciszkiem.