Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Małgorzata Maria Alacoque


Św. Małgorzata Maria Alacoque, dziewica, zakonnica. Urodziła się 1647 r. w Burgundii. Ojciec jej był
notariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka. Pan Jezus w
wielu objawieniach przedstawił jej swe Serce - kochające ludzi i spragnione ich miłości. W związku z
otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przy-
stępowano do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów.
Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV
(1920).
W ikonografii  św. Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma
przebite serce.