Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Zdarzył się cud (2003)
Mieszkańcy spokojnego, upadającego miasteczka z rezygnacją poddają się codziennemu losowi. Sytuacja zmienia się, gdy jedna z kobiet zauważa, że znajdująca się w kościele figura Jezusa krwawi. Osada staje się obiektem religijnych pielgrzymek, co ożywia miejscową gospodarkę oraz podnosi ludzi na duchu. Na miejscu zjawiają się również media, zainteresowane niecodziennym wydarzeniem. Wszyscy zaś zaczynają zadawać sobie pytania o moralne wybory i rzeczywistą naturę łączących ich relacji...