Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czy sakramenty są konieczne do zbawienia?

Czy rzeczywiście dla osoby wierzącej i niewierzącej sakramenty są konieczne do zbawienia? Czy nie wystarczy wierzyć i być dobrym człowiekiem? Na te pytania odpowie kard. Arinze - były Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.