Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Pierwszy w Polsce videoblog Pro-life

http://www.pro-life.pl/mediablog/videoblog

Polecamy pierwszy w Polsce videoblog pro-life prowadzony przez doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Potrzeba dziś coraz więcej głosu sprzeciwu wobec kultury śmierci, potrzeba rzucać światło tym którzy panują w mrokach. Bronić życia od poczęcia aż do jego naturalnej śmierci!