Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Od guru do Jezusa - świadectwo Jozepha Verlinda

Jacque Joseph Marie Verlinde
Jacque Joseph Marie Verlinde opowiada swoje świadectwo o wschodnich medytacjach i fascynacjach wschodnimi systemami religijnymi.