Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Sacrilegium [film]

„Widziałam, jak niechętnie Pan Jezus szedł do niektórych dusz w Komunii świętej. - I powtórzył mi te słowa: Idę do niektórych serc, jakoby na powtórną mękę” („Dzienniczek” św. siostry Faustyny). Temu problemowi poświęcone zostało nagranie zaprezentowane na stronie youtube.com.