Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Jan Boży


Św. Jan Boży (Jan Cidade), brat zakonny. Urodziłsięw Portugalii. Mając kilka lat, pod wpływem opowieści przygodnego wędrowcy wiedziony chęciąpoznania świata, opuściłpotajemnie rodzinny dom. Po parotygodniowej wędrówce znalazł schronienie i opiekę u jednego z mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Oripeza, który nazwałmałego chłopca “Janem otrzymanym od Boga - a Deo”. Mając dwadzieścia kilka lat opuściłdom opiekunów. Kilkakrotnie zaciągałsiędo wojska, Brałudziałw wojnie hiszpańsko-francuskiej, byłpod Wiedniem z korpusem ekspedycyjnym księcia d'Alba. Przebywał w afrykańskiej Ceucie, następnie na Gibraltarze. Przez pewien czas byłwędrownym księgarzem. Podczas pobytu w Granadzie, pod wpływem kazania św. Jana z Avili, podjąłradykalnązmianęswego życia. Żywiołowość, z jakąokazywał żal za grzechy i duchowąprzemianę, spowodowała, że posądzono go o postradanie zmysłów. Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych, w którym zetknął się z nieludzkimi sposobami traktowania chorych. Kiedy odzyskał wolność, podjął się na stałe opieki nad chorymi. Założyłwłasny szpital, który utrzymywałz kwesty. Organizowałw nowej formie szpitalnictwo. Opiekowałsiętakże sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi, ubogimi, wędrowcami. Z czasem pozyskałsobie towarzyszy - tworząc początki zakonu szpitalnego zwanego “dobrymi braćmi – bonifratrami”. Wyczerpany pokutą i niezwykłe aktywnym trybem życia, św. Jan zmarł w roku 1550, mając 55 lat. Jego relikwie spoczywają w Granadzie. Jest patronem Granady; księgarzy, chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekunem służby zdrowia.
W ikonografii przedstawiany jest w prostym habicie bonifratra. W ręku trzyma przekrojony owoc granatu, z którego wyrasta krzyż. Jego atrybutami są: cierniowa korona, żebrak na plecach, żebrak u stóp.