Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Wielki post

Wielki Post to czas przygotowań na obchody najważniejszych świąt w Kościele katolickim.

III. Okres Wielkiego Postu
27. Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty13.
28. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
29. W Środę Popielcową, która wszędzie jest dniem postu14, posypuje się głowy popiołem.
30. Niedziele tego okresu nazywają się niedzielami: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą Wielkiego Postu. Szósta niedziela, w którą zaczyna się Wielki Tydzień, nazywa się Niedzielą palmową Męki Pańskiej.
31. Wielki Tydzień jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego Mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.
W Wielki Czwartek rano biskup koncelebruje Mszę ze swoim prezbiterium. W tej Mszy błogosławi oleje święte i poświęca krzyżmo.

Źródło: http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=200#id=300
 Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni
Czas trwania Wielkiego Postu został ustalony na 40 dni na początku IVw, prawdopodobnie na pamiątkę 40-sto dniowego pobytu Jezusa na pustyni gdzie poszcząc kuszony był przez szatana.

1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
(Mt 4:1-2)


Warto zauważyć, że liczba 40 występuje w Biblii dość często:
 • Możesz spędził 40 dni na górze Synaj.
 • Elijah wędrował 40 dni na góre Horeb.
 • Potop spowodowany był 40 dniowym deszczem.
 • Wędrówka Żydów po ucieczce z Egiptu trwała 40 lat.
 • Jonasz przepowiedział zniszczenie Niniwy w ciągu 40 dni.
Tradycyjne nazwy niedziel Wielkiego Postu:
 1. Wstępna – łac. Invocavit
 2. Sucha – łac. Reminiscere
 3. Głucha – łac. Oculi
 4. Środopostna – łac. Laetare
 5. Czarna – łac. Judica
 6. Palmowa – łac. Palmarum
Materiały przygotowane przez blog wzrostwiary.blogspot.com na okres Wielkiego Postu

http://wzrostwiary.blogspot.com/search/label/7%20grzech%C3%B3w%20g%C5%82%C3%B3wnychRozważania Drogi Krzyżowej
http://wzrostwiary.blogspot.com/2013/07/rozwazania-drogi-krzyzowej-swiatowe-dni.html


http://wzrostwiary.blogspot.com/2014/03/droga-krzyzowa-z-kard-wyszynskim.html