Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Modlitwa do św. Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele! 
Broń nas w walce, 
a przeciw zasadzkom 
i niegodziwości złego ducha 
bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.