Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

51. Tydzień Modlitw o Powołania

W niedzielę 11 maja Kościół rozpoczyna 51. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. W tym roku towarzyszy mu hasło „Powołania świadectwo prawdy. Tydzień Modlitw o Powołania powinien być wielką mobilizacją do modlitwy i przypomnienia, że trzeba wspierać dzieło odczytywania, rozwijania i realizowania powołań – podkreśla bp Marek Solarczyk, delegat Episkopatu Polski ds. Powołań.

Bp Solarczyk zwraca uwagę, iż zawiera ono ogromną zachętę, by duszpasterstwo powołań było towarzyszeniem młodym ludziom na drogach świętości. - Nikt nie może powiedzieć, że powołanie go nie dotyczy – dodał. Papież Franciszek z realizmem zwraca uwagę na to, że decyzje powołaniowe nie są proste, niejednokrotnie będą wymagały pójścia „pod prąd” – zauważa biskup delegat KEP ds. powołań.

Franciszek w przesłaniu do polskich biskupów odnosi się też do trudnej sytuacji żeńskich powołań zakonnych w Polsce, gdzie liczba kandydatek zmniejsza się w ostatnich latach. Papież zauważa ich wielką posługę i ważne miejsce we wspólnocie Kościoła. Jednocześnie kładzie do serca biskupom i całemu Kościołowi troskę o powołania do życia konsekrowanego – zauważa bp Solarczyk.

Jeśli chodzi o liczbę księży w Polsce, bp Solarczyk zwraca uwagę, iż z poziomu 25 tys. 225 kapłanów w 1990 r. i prawie 28 tys. w 2000 r. odnotowano spadek ich liczebności - poniżej 25 tys. kapłanów. - O ile w 1990 księża w Polsce stanowili ok. 10 proc. księży w Europie, tak w 2010 r. już 16 proc. W 1990 r. co dziesiąty był Polakiem, a w 2010 r. – już co szósty – wylicza delegat KEP ds. Powołań.

Stwierdził też, że na przestrzeni kilkunastu lat co roku w Polsce ok. 500 diakonów przyjmuje święcenia kapłańskie. - W roku 1992 – wyświęcono 768 nowych księży diecezjalnych, w 1996 – 627, w 2011 – 481, podał za ISKK.