Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Drugi Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla

Przekazujemy zaproszenie na Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla, który odbędzie się w maju br. w Warszawie i w Częstochowie. "Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny" - Pius XI, Encyklika „Quas Primas”Warszawa
I edycja, 24 maja 2014 A.D.

Rozpoczęcie Mszą Świętą w klasycznym rycie rzymskim o godzinie 10.00 w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Radna 14 w Warszawie.

Rozpoczęcie Kongresu w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 godzina 11.30. Wstęp wolny.

PROGRAM:

Ks. prof. Tadeusz Guz (KUL)
„Królewskość Chrystusa Króla w nauce św. Tomasza z Akwinu”

Arkadiusz Robaczewski (CKiT)
„Liturgia – królewski kult i pieśń chwały”

Ks. dr Roman Kneblewski
„Współczesna detronizacja Chrystusa Króla”

Dr Stanisław Krajski
„Zrozumieć królewskość Chrystusa”Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla

Ks. Stanisław Małkowski
„Chrystus Król widzialnym obrazem niewidzialnego Boga”

PRZEDŁOŻENIA:

Prof. Andrzej Flaga
„Jezus Chrystus Król Polski w objawieniach Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej”

Dawid Gospodarek
„Podstawy intronizacji Chrystusa Króla Polski”

Marcin Dybowski
„Chrystus Król ocenzurowany – wyzwanie dla wydawców katolickich dzisiaj”

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Jerzy Zelnik – aktor i reżyser
Maciej Wróblewski – pieśniarz polskiCzęstochowa
II edycja, 31 maja 2014 A.D.

Rozpoczęcie Mszą Świętą w klasycznym rycie rzymskim o godzinie 10.00 Jasna Góra, Wieczernik

Rozpoczęcie Kongresu w siedzibie Akademii Polonijnej Częstochowa, ul. Pułaskiego 4/6 godzina 11.30. Wstęp wolny.

PROGRAM:

Ks. Ryszard Raczkiewicz
„Chrystus Król czy Sługa – uzasadnienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa”

Ks. Jacek Bałemba SDB
„Liturgia rzymska publicznym głoszeniem chwały Chrystusa Króla”

Ks. dr Roman Piwowarczyk
„Współczesna globalizacja a powszechność Kościoła”

Dr Stanisław Krajski
„Kto powinien w Polsce królować - Matka Boża czy Chrystus?”

PRZEDŁOŻENIA:

Prof. Andrzej Flaga
„Zmagania o Polskę Chrystusową”

Ks. Leopold Powierża CSMA
„Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”

Podsumowanie i wnioski

PROGRAM ARTYSTYCZNY:
Jerzy Zelnik – aktor i reżyser

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Fides et Ratio
Centrum Kultury i Tradycji, Wiedeń 1683

Christus vincit,
Christus regnat,
Christus imperat!

“Błądziłby (…) bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi (…).

Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny (…).

Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, to niezawodnie święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych (…).

O, jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, gdyby tak jednostki, jak rodziny i państwa pozwoliły, by Chrystus nimi kierował”.

Pius XI, Encyklika „Quas Primas”

Plakaty do ściągnięcia i druku:

Plakat I
Plakat II