Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czy Kościół powinien używać pieniędzy z niewłaściwych źródeł? - abp Konr...Abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, przysłuchując się konferencji
biskupa Grzegorza Rysia na temat świętości, opowiedział zdarzenie
mówiące o pieniądzach z niepewnego źródła, działalności charytatywnej
Kościoła, nawróceniu i papieżu Franciszku.
Spotkanie odbyło się w
ramach festiwalu Paradise in the City organizowanego przez wspólnotę
Chemin Neuf i Archidiecezję Łódzką przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi.