Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Jan Eudes


Jan Eudes, Jean Eudes (ur. 14 listopada 1601 w Ri, zm. 19 sierpnia 1680 w Caen) – święty Kościoła katolickiego, francuski ksiądz, początkowo oratorianin, założyciel kongregacji księży świeckich z siedzibą w Caen (1643).
Członków założonej przez św. Jana kongregacji – zakonu Jezusa i Maryi (Congrégation de Jésus et Marie (fra.)) nazywano eudystami lub misjonarzami, gdyż ich podstawowe zadania sprowadzały się do prowadzenia misji wewnętrznych, czyli nawracania protestantów i krzewieniu wiary wśród niepraktykujących katolików[1]. Drugim ważnym zadaniem było zakładanie seminariów duchownych celem podniesienia poziomu intelektualnego przyszłych księży. Kongregacja rozwiązana w czasie rewolucji francuskiej reaktywowana została w 1926 roku[2].
Napisał kilka prac o misjonarskim i ascetycznym charakterze, m.in.:
  • „Życie i królestwo Jezusa” (franc. La vie et la royaume de Jésus, 1637),
  • „Życie chrześcijanina albo Katechizm misji” (La vie de chrétien ou le Cathéchisme de la mission, 1641),
  • „Umowa człowieka z Bogiem poprzez chrzest święty” (Le Contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême, 1654).
Eudes nie ograniczał się do pracy duszpasterskiej. Aktywnie uczestniczył w zwalczaniu epidemii cholery, jaka nawiedziła Normandię. Niósł pomoc, chorym, biednym, opuszczonym.
Zapamiętany jednak jest głównie ze swojego wkładu w rozwój nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Serca Jego Matki.
W 1681 roku ukazało się w druku "Przedziwne Serce Najświętszej Matki Bożej", w którym Jan wyłożył naukę dotyczącą tego nabożeństwa. Przygotowanie pracy o Najświętszym Sercu Jezusowym, przerwała śmierć.
Jan Eudes został beatyfikowany 25 kwietnia 1909 przez papieża Piusa X. Kanonizacji dokonał następca, Pius XI, w 1925 roku.
Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest w dzienną rocznicę śmierci.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Eudes