Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Kolejny genialny naukowiec został uczniem Jezusa

Doktor Francis Sellers Collins,  Fot. WikipediaDoktor Francis Sellers Collins to jeden z najwybitniejszych współczesnych uczonych. Ten amerykański lekarz i genetyk znany jest z przełomowych odkryć w dziedzinie chorób genetycznych. Kierował międzynarodowym Projektem Poznania Ludzkiego Genomu (Human Genome Project). Napisał ponad 500 specjalistycznych artykułów naukowych. Od 2009 r. jest dyrektorem Narodowych Instytutów Zdrowia (USA). Został także odznaczony m.in. Medalem Wolności i Narodowym Medalem Nauki. Niegdyś był ateistą, jednak w pewnym momencie zdecydował się pójść za Chrystusem.
 Więcej: http://prawapolityka.pl/2015/09/kolejny-genialny-naukowiec-zostal-uczniem-jezusa/