Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Św. O. Pio o modlitwie


Szuka się Boga w książkach, a znajduje się Go w modlitwie. Jeśli dzisiaj wiara ginie, to winić za to trzeba brak modlitwy. W książkach nie ma Pana Boga, lecz jest w modlitwie; im więcej się modlimy, tym bardziej wzrasta nasza wiara i znajdujemy Pana Boga. Wy, dzieci, nigdy nie zaniedbujcie modlitwy; módlcie się często w ciągu dnia. Odprawiajcie również medytacje. Znajdziecie i zobaczycie Pana Boga.

Modlitwa jest chlebem i życiem duszy, oddechem serca, spotkaniem z Bogiem w skupieniu i bez pośpiechu.

Czas zdaje mi się uciekać szybko i nigdy nie mam go dosyć na modlitwę.

Kiedy ogarnia nas zniechęcenie, zwątpienie, lęk, cierpienie, właśnie wtedy bardziej niż kiedykolwiek trzeba uciekać się do Pana i w modlitwie znajdować wsparcie oraz zachętę.

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest kluczem otwierającym Serce Boga.