Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Włącz logikę Ewangelii! - abp Konrad Krajewski

„Włącz logikę Ewangelii” - krótka refleksja abpa Konrada Krajewskiego podczas 91. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę. Nagranie: 23 sierpnia 2016 r., etap zwany (obecnie już niesłusznie), „Piachami”.
Te słowa padły bezpośrednio po deklaracji, że papież zapłaci za wynajęcie pokoju dla Syryjczyka z Aleppo, który przyjechał do Polski i stara się o status uchodźcy.