Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Egzorcysta - Moje Spotkanie z Gabrielem Amorthem [2012]Wstrząsający dokument jest zapisem rozmowy Dominika Tarczyńskiego z jednym z najsłynniejszych światowych egzorcystów o. Gabrielem Amorthem. Z rozmowy dowiadujemy się, jak ustrzec się przed szatanem, na czym polegają egzorcyzmy, jakim zagrożeniem duchowym jest okultyzm. To również rozmowa o szatanie i jego słabości. „Szatan jest najbardziej upokorzony zwycięstwem Najświętszej Marii Panny” – mówi o. Amorth. Egzorcysta mówi o swoich rozmowach z szatanem, o tym, dlaczego szatan jest wielkim kłamcą i w jakich sytuacjach Pan Bóg zmusza go do mówienia prawdy.

 Ojciec Gabriele Amorth pełni obecnie posługę egzorcysty w diecezji rzymskiej. Od wielu lat jest honorowym prezesem światowego zrzeszenia egzorcystów. Jest niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Sam przeprowadził ponad 30 tys. egzorcyzmów.