Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Obalenie stereotypu o księżach - pedofilach. [Film]

W związku z coraz większym zainteresowaniem głównych mediów tematem pedofilii wśród tylko i wyłącznie księży, postanowiłem umieścić krótki film pokazujący dlaczego dziennikarze tak bardzo zainteresowali się tym tematem. Nie chcę bronić księży którzy przez swoje czyny jeszcze bardziej zaszkodzili kościołowi niż wrogowie z zewnątrz ale bronić Kościoła jako Ciała Chrystusowego.