Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Przez śmierć


Bądź pochwalony Panie przez siostrę naszą Śmierć cielesną, przed którą żaden człowiek żyjący uciec nie może. (św. Franciszek z Asyżu)