Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Ciekawostka biblijna


Septuaginta [łac.], najstarszy przekład Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki (koine), powstały III–II w. p.n.e. na użytek Żydów w Egipciewedług legendy przekładu Pięcioksięgu dokonało 72 tłumaczy w ciągu 70 dni (stąd nazwa Septuaginta).