Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Miłość i nienawiść

fot: youtube.pl
"Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu" - św. Augustyn.
Michael Voris mówi o szkodliwości indyferentyzmu.
Film z kanału: https://www.youtube.com/user/ChurchMi...