Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Sakramenty w Kościele katolickim

Czym są sakramenty? Jaki jest ich podział? Co dają sakramenty ludziom wierzącym? O tym w prezentacji.