Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Agnieszka


Św. Agnieszka, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej popularnych świętych w starożytności. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieśćmęczeńską śmierćna stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu “świadectwa krwi" dzisiaj jestPiazza Navona - jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tużobok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikępod jej wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca siędwa białe baranki. Patronka dzieci, panien, ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwęspojrzeńtłumu. Za sprawącudu okryła się płaszczem włosów. W ikonografii przedstawia się Świętą z barankiem mającym nimb lub z dwiema koronami - dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na którym ją prawdopodobnie spalono. Jej atrybutami są: baranek z nimbem lub ze sztandarem, gałązka palmowa, dwie korony - dziewictwa i męczeństwa, kość słoniowa,
lampka oliwna, lilia, miecz, zwój.