Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Arkadiusz


Św. Arkadiusz, męczennik (284 - 305). Pochodził z Cezarei Mauretańskiej (dzisiaj w Algierii). Na po-
czątku prześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana Arkadiusz uciekł z miasta i ukrywał się. Na
wieść o aresztowaniu rodziny wrócił i sam stawił się przed sędzią. Po bezskutecznych namowach, aby
porzucił wiarę, poddano go torturom. Połamawszy mu nogi ukrzyżowano.