Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Grzegorz z Nyssy


Św. Grzegorz z Nyssy, biskup, doktor Kościoła (335 - 395). Młodszy brat św. Bazylego. Retor, pisarz.
Wstąpił do klasztoru położonego nad Morzem Czarnym, który założył jego brat, św. Bazyli. Stamtąd powołano go na biskupa Nyssy (371). W 380 roku wybrany metropolitą Sebasty. Na soborze w Konstantynopolu (381) witano go owacyjnie jako “filar Kościoła”. Jeden z najwybitniejszych teologów Kościoła Wschodniego. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pism religijnych, m. in. ascetycznych i mistycznych, komentarzy biblijnych.
W ikonografii św. Grzegorz ukazywany jest jako grecki biskup. Trzyma ewangeliarz.