Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Naga prawda o skromności

Prawa autorskie : True Faith TV (Gabriel Castillo) http://truefaith.tv

"The Naked Truth About Modesty"
http://www.youtube.com/watch?v=sWKipa...

Instrukcja Św. Kongregacji Soboru do Ordynariuszy diecezjalnych o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet, 1931 roku
http://www.ultramontes.pl/instrukcja_...

Przemówienie papieża Piusa XII skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, dnia 22 maja 1941 roku
http://www.ultramontes.pl/pius_xii_mo...