Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Wiara ratuje życie

We współczesnej psychologii coraz częściej mówi się o roli wiary w życiu człowieka. Czy wiara może uratować życie? Czy może być początkiem czegoś zupełnie nowego?