Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Po co cierpienie?

Jaki jest sens cierpienia? Dlaczego cierpienie spotyka niejednokrotnie ludzi dobrych i pobożnych. Jaki stosunek wobec cierpienia powinien przyjąć człowiek?