Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca.

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca.
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego.
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego.
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.