Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. WojciechŚw. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956 - 997). Urodziłsięw możnej rodzinie Sławnikowiców
w Lubicach (Czechy). Kształciłsięw Magdeburgu pod opiekątamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku
jego czci Wojciech przyjął(podczas bierzmowania?) imięAdalbert, pod którym jest znany i czczony w
Europie. Mając 27 lat zostaje biskupem Pragi. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak ich
skuteczności, św. Wojciech udałsiędo Rzymu, aby papieżzwolniłgo z obowiązków. Za radąsędziwego
ascety, św. Nila, przyjąłhabit benedyktyński. Po paru latach zmarłbiskup Falkold, który zastępowałgo w
zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby Wojciech powróciłna biskupiąstolicę. Przychylając siędo życzenia papieża, Święty wróciłdo Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły sięi biskup
znalazłsiępośrodku rywalizujących ze sobąrodów. Kiedy zaprotestowałprzeciwko zamordowaniu kobiety, szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo przymusiło go do opuszczenia kraju.
Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród Lubice oraz wymordowało czterech braci Wojciecha
wraz z ich rodzinami. Biskup Wojciech udałsiędo Italii, gdzie spotkałsięz Ottonem III, który zachęcał
go do działalności misyjnej. Wojciech podjąłtęmyśl. Jesienią996 r. wybrałsiędo Polski, aby podążyć
dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjąłgo na swym dworze życzliwie. Proponowałmu funkcję
pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. Biskup Wojciech wyraziłjednak chęćpracy wśród
pogan. Wiosnąroku następnego popłynąłWisłądo Gdańska. Król dałmu osłonęz 30 wojów. Udając się
z Gdańska w okolice Pregoły (?) biskup oddaliłrycerzy Na terenie Prus 23 kwietnia 997 r. w piątek o
świcie uzbrojony tłum rzuciłsięna Wojciecha i towarzyszących mu misjonarzy. Najpierw zostałuderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto mu głowęi wbito na pal. Chrobry wykupiłciało Mę-czennika i z honorami pochowałje w Gnieźnie. W dwa lata później papieżSylwester II uroczyście wpisał
Wojciecha do kanonu świętych. W marcu 1000 r. Otton III odbyłpielgrzymkędo grobu Świętego. Wtedy
- podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska
z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Św. Wojciech stałsiępatronem Ko-ścioła w Polsce. Jego kult ogarnąłWęgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Św. Wojciech jest jednym z
trzech głównych patronów Polski. Jest teżpatronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej
i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Życie św. Wojciecha zostało przedstawione nadrzwiach gnieźnieńskich - jednym z największych dziełsztuki średniowiecznej w Polsce.
W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także
orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.