Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...

Miniatura"Pan Bóg stwarza każdego człowieka - bez wyjątku - jako mężczyznę lub kobietę. Nie ma innej możliwości, płciowość jest wpisana w samo człowieczeństwo" - o miejscu płci w dziele Stworzenia i powołaniu człowieka mówi dla portalu PCh24.pl ks. prałat Roman Kneblewski.