Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

O kapłaństwie mówią mieszkańcy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Miniatura„Wierność Chrystusa, wierność kapłana - O kapłaństwie mówią mieszkańcy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w programie "Między ziemią a niebem".
http://www.wmsd.waw.pl
http://www.tvp.pl/religia/programy-ka...