Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Powiedzieć Chrystusowi "Tak"

MiniaturaCarlo de Marchi został wyświęcony na księdza dwa lata temu. Jego krótkie doświadczenie pozwoliło mu zrozumieć, że ludzie, przede wszystkim młodzi, potrzebują modlitwy i ofiary ze strony kapłanów.