Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Msza dla kapłana

MiniaturaKapłan istnieje dla Eucharystii. Sprawowanie najświętszej ofiary leży w centrum chrześcijańskiego życia.
http://www.opusdei.pl/art.php?p=38778