Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Filip Neri


Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. Studiował w Rzymie filozofię i teologię na uniwersytecie Sapientia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego Miasta. Kiedy w 1544 r. znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego wypraw, w Zielone Święta wpadł w ekstatyczny zachwyt. Założył towarzystwo religijne pod nazwą „Bractwo Trójcy Świętej” do obsługi pielgrzymów i chorych. W 1551 r. przyjął święcenia kapłańskie. Zamieszkał w konwikcie św. Hieronima, gromadząc sporą liczbę uczniów. W 1564 r. florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie pozostali przy nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Filip był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł 26 maja 1595 r. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że jego beatyfikacja odbyła się już 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej w roku 1610 papież Paweł V. 12 lat potem papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji.